Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

2 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs.

Termin składania wniosków 26 lutego - 27 marca 2024 r.

Konkurs 2024

Poziom finansowania 80% na zakup maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy.

Maksymalna kwota finansowania 299 tys. zł brutto.

Jak pozyskać dotację na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?

 • Analiza

  Bezpłatna analiza potencjału otrzymania dotacji
 • Wniosek

  Przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją BHP
 • Dotacja

  Finalizacja pozyskania dotacji z ZUS

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać z ZUS dotację na poprawę warunków pracy 2024 to modernizacja stanowisk pracy mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup i montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy:

 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • środki ochrony indywidualnej do pracy w dostępie linowym;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki. chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

Wybrane urządzenia na które można otrzymać dotację

W jednym wniosku możesz starać się o kilka urządzeń. Warto połączyć ze sobą działania, gdyż z konkursu możesz skorzystać raz na 3 lata.

Dotacja na wentylację
Wentylacja

Bez ograniczeń

Dotacja na żurawik
Żurawik

40 tys. zł brutto

Dotacja na chwytak
Chwytak

40 tys. zł brutto

Dotacja na wózek jezdniowy podnośnikowy
Wózek jezdniowy podnośnikowy

40 tys. zł brutto

Dotacja na oświetlenie
Oświetlenie

60 tys. zł brutto

Dotacja na rusztowanie
Rusztowanie przejezdne

40 tys. zł brutto

Dotacja na podest ruchomy
Podest ruchomy

50 tys. zł brutto

Dotacja na windę dekarską
Winda dekarska

40 tys. zł brutto

Dotacja na podest stacjonarny
Podest stacjonarny

40 tys. zł brutto

Dotacja na boks stalowy
Boks stalowy

60 tys. zł brutto

Każdy przedsiębiorca może otrzymać dotację rzędu 299 tys. zł brutto bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa!

Ważne informacje

Wymagania formalne

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 • Wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem podatków.
 • Wnioskodawca nie może znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 • Wnioskodawca nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez zus całości ostatniego dofinansowania.
 • Wnioskodawca nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
 • Wnioskodawca musi posiadać certyfikowany podpis kwalifikowany (nie jest to podpis profilem zaufanym).
Zapraszamy do kontaktu!

Wypełnij formularz!

Chcę skorzystać z dotacji na

Zadbaj o bezpieczeństwo pracy, dzięki dotacji z ZUS!

DOTACJE-ZUS.pl